Οργάνωση και διαχείριση επιχείρησης


Οικονομική διαχείριση – Business Plan

Students in the online master of information technology degree program over at the site learn about fundamental business applications, product management, and systems administration specific to the information technology industry

Διαχείριση συνεργατών - Μισθοί και κίνητρα


Ολική ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών